BE HAPPY

Projekt ,,Být šťastný“ je pro děti, kterým se nedostává takové péče jako ostatním. Nejvíce jsou zasaženy děti z krizových oblastí. Nedostává se jim jídla, čisté vody, oblečení a ani vzdělání. Tyto děti jsou převážně postiženy pandemiemi a jsou odsouzeny nepřízní osudu.

Celkový počet obyvatel na Pobřeží slonoviny se odhaduje zhruba okolo 24 000 000. Z toho představuje 37% téměř 10 000 000 dětí. Tyto údaje je třeba považovat za nejvýznamnější, pokud je člověk přesvědčen, že přežití národa je založeno na potenciálu mladých lidí. Zodpovězme si však otázku. Jaký je náš názor na situaci v této zemi? Po volbách v roce 2010 dosáhla země značného pokroku, pokud jde o zdravotnictví, vzdělání, ochraně proti obchodování s lidmi a dětskou prací, což ale stále ještě není ani z části vyřešení problému. Odhaduje se, že 42% populace Pobřeží slonoviny trpí chudobou, přičemž tato chudoba často ovlivňuje zejména venkovské oblasti. Naneštěstí i příjmy obyvatel v posledním desetiletí prudce poklesly.

Zaznamenáváme, že fenomén dětí z ulice je také velice rozšířený. Mimo jiné i přístup ke zdravotní péči je obzvláště problematický. Míra úmrtnosti dětí na Pobřeží slonoviny překvapivě stoupla na 108 úmrtí na 1000 nově narozených, což činí 12 úmrtí za hodinu. Tak obávaná malárie zabíjí v průměru 63 000 dětí každý rok a také průjem a infekce dýchacích cest mají často fatální následky. A neposledně 20% dětí mladších 5 let trpí podvýživou a k tomu 34% je zakrnělých, což je následně odůvodněno silnou přítomností akutní podvýživy.

Pobřeží slonoviny je navíc zemí západní Afriky, která je nejvíce postižena infekčním onemocněním AIDS. V tomto státě žije 10% lidí infikovaných touto nemocí. Zohledněním na průzkumy je 540 000 dětí z Pobřeží slonoviny osiřelých a zranitelných kvůli HIV/AIDS. Běžně s HIV žije 40 000 dětí a každoročně přibývá více než 16 000 dalších. Navzdory této znepokojující situaci je na HIV/AIDS léčeno pouze 4 000 dětí. Pobřeží slonoviny musí pokračovat ve vzdělávání a informování mladých lidí o nebezpečí AIDS a v prevenci, jak mu předcházet.

Řešení těchto problémů není jednoduché, ale můžeme býti nápomocni:

  1. - Zdravotnická péče
  2. - Dovoz léků
  3. - Zásoby jídla a vody
  4. - Nákup/darované oblečení
  5. - Prevence onemocnění HIV/AIDS