ZPÁTKY DO ŠKOLY

Zpátky do školy je projekt, který se zabývá problematikou vzdělávání na Pobřeží slonoviny. Naší snahou je vymyslet nejlepší vhodné řešení pro děti a tedy pro budoucnost této země. Připomeňme si, jak funguje školní systém v této zemi. Téměř všechny školy jsou soukromé a na místní poměry velice drahé. Převážná část populace si je nemůže dovolit a to včetně matek samoživitelek. Velká část dětí se díky nedostatkům financí nedostane ani na druhý stupeň základní školy a důsledkem toho zůstává bez vzdělání. Otázkou, ale zůstává, co se pak děje s takovými dětmi a jaké to má dopady na společnost. Chlapci i dívky pracují většinou již od raného věku a stávají se z nich sexuální otroci nebo služebnictvo pro bohaté. Častěji to dopadá ještě mnohem hůře a proto se snažíme s touto problematikou bojovat. Naší vizí je stavět nové školy, a opravovat a zvelebovat školy, které jsou ve špatném nebo ve velmi špatném stavu. Dále budovat křesťanské školy, ve kterých by bylo postaráno i o ty děti, které ztratily rodiče a zůstaly jako sirotci na ulici.

Nejtragičtější je na Africe to, že pokud dítě ztratí rodiče, okamžitě se z něj stává pouhá věc. Většinou jsou tyto děti naverbované do armády anebo poslány do různých rodin jako malí otroci. Proto se snažíme projektem Zpátky do školy pomáhat i v této oblasti a umožnit dětem bez rodičů prožít radostnější a důstojnější život. Včetně tohoto projektu je i založení školících center pro dospělé, kterým nebylo umožněno vzdělání a nikdy nedostali šanci se cokoliv naučit, co by jim umožnilo dosažení lepší práce a tím pádem kvalitnějšího zaopatření své rodiny. Mužům či ženám bude zprostředkována výuka formou seminářů se zaměřením na ovládání základů práce na počítači, na základy ekonomiky, vyučení se řemeslu, osvojení si základů angličtiny a zdarma poskytnutí právního poradenství.

Největší a nejrozsáhlejší problematikou ohledně vzdělání, je nízká míra docházky skýtající pouze okolo 50% dětí, které navštěvují školu. Existují významné nedostatky v přístupu k výchově mezi dívkami a chlapci, ale také mezi městskými a venkovskými oblastmi. Velmi chybí infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení a odborný kvalifikovaný personál. Důsledkem toho, téměř polovina dětí na Pobřeží slonoviny nikdy nedosáhla ukončení základní školy. To lze vysvětlit skutečností, že školní docházka není obecně ani volná, ani povinná.

Cíl projektu:

  1. - Zlepšení životní úrovně
  2. - Vzdělávání dětí a dospělých
  3. - Pomoc dítěti v nouzi při ztrátě rodičů
  4. - Naplnění pocitu bezpečí
  5. - Pomoc k získání lepší práce
  6. - Kvalifikovaný personál
  7. - Stavba/rekonstrukce škol